05.01.2021

Nowy Kodeks Dobrych Praktyk INFARMA

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązuje nowy Kodeks Dobrych Praktyk INFARMA, który zastępuje dotychczasowy Kodeksu Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego oraz Kodeksu Przejrzystości.

Kodeks Dobrych Praktyk INFARMA stanowi również implementację EFPIA Code of Practice, przyjętego przez Europejską Federację Stowarzyszeń i Przemysłu Farmaceutycznego (EFPIA) w czerwcu 2019 roku.

Innowacyjne firmy farmaceutyczne konsekwentnie wdrażają zasady, których celem jest zapewnienie wysokich standardów etyki współpracy z przedstawicielami zawodów medycznych, organizacji ochrony zdrowia i organizacji pacjentów, działając na rzecz ochrony zdrowia.

Celem Kodeksu jest określenie, zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi, zasad w odniesieniu do:

    • prowadzenia reklamy Produktów leczniczych;
    • kontaktów Sygnatariuszy Kodeksu z Przedstawicielami zawodów medycznych, Organizacjami ochrony zdrowia i Organizacjami pacjentów;
    • podawania do wiadomości publicznej informacji o Świadczeniach na powyższych interesariuszy.

 

Sygnatariuszami Kodeksu jest 28 firm innowacyjnych firm framaceutycznych, wśród których są wszystkie firmy członkowskie INFARMA oraz Sygnatariusze dotychczasowych Kodeksów. Kodeks jest również otwarty dla innych przedsiębiorców branży farmaceutycznej.

Informacje o Kodeksie Dobrych Praktyk INFARMA.

Szczegółowe informacje na temat Kodeksu Dobrych Praktyk INFARMA są dostępne tutaj.

Podziel się:

2023 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,9413 s, time: 1,1805 s database, query: 340, querytime: 0,2392 s