07.08.2018

Ustawa o IKP podpisana przez Prezydenta

Prezydent podpisał ustawę zawierająceą propozycję zmian w zakresie organizacji wspólnych postępowań na zakup leków, INFARMA wspólnie z organizacjami branżowymi, w pismach do Ministra Zdrowia, Łukasza Szumowskiego oraz Podsekretarzy Stanu, Janusza Cieszyńskiego i Macieja Miłkowskiego, podkreślała konieczność doprecyzowania przepisów.

Zapis, w obecnej formie jest bardzo ogólny, a dotyczy zagadnień kluczowych z punktu widzenia ochrony zdrowia, a w szczególności pacjentów i lekarzy. INFARMA stoi na stanowisku, że wprowadzenie zmian w organizacji zakupów produktów leczniczych, powinno minimalizować ryzyka związane z niewłaściwym wdrożeniem regulacji, zwłaszcza w obszarze, który dotyka tak wrażliwej sfery jak życie i zdrowie pacjentów. Natomiast zaproponowane zmiany niosą za sobą szereg ryzyk, w tym naruszenie praw pacjenta, który ma prawo do skutecznej terapii realizowanej zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Nadrzędnym wymogiem jest konieczność podania pacjentowi leku właściwego pod względem wskazań klinicznych. Prawo to nie może zostać ograniczone przez poszukiwanie oszczędności.

Główne obawy związane z nowymi przepisami to:  

  • brak niezbędnej precyzji przepisów określających mechanizm organizacji wspólnych postępowań,
  • ryzyko postępowania niezgodnego z aktualną wiedzą medyczną,
  • ryzyko nieosiągnięcia zakładanego celu – oszczędności,
  • ryzyko zaburzenia rynku,
  • ryzyko niezgodności z ustawą o refundacji leków.

Zaproponowane regulacje nie były opiniowane na etapie konsultacji publicznych projektu ustawy, nie zostały poddane również analizie ekonomicznych i społecznych skutków. Wprowadzone przepisy określają organizację postępowań przetargowych na bardzo ogólnym poziomie, nie dostrzegając, że skutki i ryzyka związane z niewłaściwym wdrożeniem regulacji mogą być znaczące dla różnych uczestników systemu. Generuje to dużą niestabilność w zakresie prowadzenia działalności, dokonywania inwestycji, a także stosowania przepisów odpowiednich ustaw.

INFARMA wraz z organizacjami branżowymi zaproponowała, aby nowe regulacje zostały przedmiotem pogłębionej debaty publicznej z udziałem wszystkich zainteresowanych stron.

Pismo do Ministra Zdrowia, Łukasza Szumowskiego

Pismo do Podsekretarzy Stanu Janusza Cieszyńskiego i Macieja Miłkowskiego

Załącznik do pisma do Podsekretarzy Stanu Janusza Cieszyńskiego i Macieja Miłkowskiego

 

Podziel się:

2022 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,7030 s, time: 0,8451 s database, query: 348, querytime: 0,1421 s