25.09.2018

Launch raportu pt.: „Finansowanie ochrony zdrowia w kontekście efektów społeczno-gospodarczych”.

24 października br. w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej odbyła się prezentacja danych z raportu zrealizowanego przez IQVIA Polska na zlecenie Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA oraz debata z udziałem ekspertów i wiceministra zdrowia.

Spotkanie otworzyła Bogna Cichowska-Duma, Dyrektor Generalny INFARMY, która podkreśliła, jak ważne jest efektywne zagospodarowanie dodatkowych środków w systemie ochrony zdrowia. Mówiła również o tym, że poziom wydatków na  skuteczną farmakoterapię ma znaczący wpływ na oczekiwaną długość życia i wpisuje się w model value-based healthcare.

Następnie odbyła się prezentacja danych i kluczowych wniosków z raportu. Maciej Klimek z IQVIA, tłumaczył, że wydatki na leki w Polsce są jednymi z najniższych w Europie. Dowodził również, że 10% wzrost wydatków publicznych na leki przyczyniłby się do takiej samej poprawy wskaźników zdrowotnych, co 10% wzrost wydatków na pozostałe kategorie wydatków w ochronie zdrowia. „Czyli wydatki na leki są trzy razy bardziej efektywna inwestycją” – konstatował.

W ramach spotkania odbyła się dyskusja na temat alokacji rosnących wydatków publicznych na ochronę zdrowia, tak by miały one wpływ na poprawę wskaźników zdrowotnych.

Wzięli w niej udział:

  • Marcin Czech - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
  • Szymon Komorowski - Managing Principal, East Europe, IQVIA
  • Bogna Cichowska-Duma – Dyrektor Generalny INFARMY
  • Beata Ambroziewicz – Prezes Polskiej Unii Organizacji Pacjentów

Paneliści podkreślił, że niepokojące jest to, że wydatki na leki w Polsce są dużo niższe niż w innych krajach regionu. „Zasypanie tej luki przełożyłoby się na poprawę dostępu do leków, dlatego w „Polityce Lekowej" zapewnione zostało min. 16,5% wydatków na leki. Kolejnym krokiem będą realne zmiany legislacyjne w ustawie refundacyjnej i włączenie tam zmian dotyczących wydatków na leki. Zastosowanie skutecznych leków jest inwestycją, przynoszącą wymierne oszczędności” – podkreślił Marcin Czech, MZ.

Beata Ambroziewicz, reprezentująca środowisko pacjentów podkreślała, że potrzebujemy działań, pozwalających wypełnić białe plamy w dostępie do leków i zwiększających populację chorych leczonych już refundowanymi terapiami w ramach programów lekowych. „Aby efektywnie wykorzystać wyjątkową sytuację jaką jest wzrost wydatków publicznych na zdrowie, warto skierować nieco większe środki na leki. Przyniosłoby to dobre efekty zdrowotne w krótkim terminie – powiedział Szymon Komorowski, IQVIA.

Wiceminister Marcin Czech podkreślił, że raport „Finansowanie ochrony zdrowia w kontekście efektów społeczno-gospodarczych” jest ciekawym i rzetelny źródłem danych i argumentów, które mogą okazać się przydatne w dalszych rozważaniach Ministerstwa Zdrowia, związanych z alokacją dodatkowych środków w systemie ochrony zdrowia.  Opracowanie raportu miało na celu rozpoczęcie szeroko zakrojonej dyskusji na temat sposobów podziału dodatkowych środków na ochronę zdrowia, tak by ze społecznego punktu widzenia przyniosły one możliwie najlepsze efekty. Raport dostarcza wiarygodnych i najbardziej aktualnych danych istotnych z punktu widzenia trwającej dyskusji na temat value-based healthcare i „Polityki Lekowej Państwa”.

RAPORT DOSTĘPNY JEST TUTAJ

INFORMACJA PRASOWA

 

Podziel się:

2023 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,6560 s, time: 0,7836 s database, query: 344, querytime: 0,1276 s