16.08.2018

Komentarz INFARMY do wywiadu z Ministrem Zdrowia Łukaszem Szumowskim w Tygodniku „Gazeta Polska”

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych, zrzeszający 28 międzynarodowych firm farmaceutycznych, prowadzących badania nad nowymi lekami jest aktywnym uczestnikiem debaty publicznej na temat optymalnego kształtu ochrony zdrowia. INFARMA, jako zaufany i liczący się partner, jest wielokrotnie zapraszana przez Ministerstwo Zdrowia, do dzielenia się swoją ekspertyzą w zakresie tworzenia rozwiązań, wspierających tworzenie pacjentocentrycznego systemu w warunkach ograniczonych możliwości finansowych. Związek z uznaniem przyjął zaproponowany na początku lipca dokument „Polityka Lekowa państwa na lata 2018-2022”, w pełni pochwala także działania Ministerstwa związane z ograniczeniem nielegalnego wywozu leków.

INFARMA docenia, że Ministerstwo Zdrowia zauważyło potrzebę zwiększenia budżetu na refundację i promuje rozwiązania oparte o model value-based healthcare. Inwestycja w innowacyjne leki, jest jednym z efektywnych sposobów poprawy stanu zdrowia społeczeństwa i przywrócenia wielu osób na rynek pracy. A budowanie systemu ochrony zdrowia w którym finansowane są przede wszystkim interwencje przynoszące najlepszy efekt zdrowotny, wiąże się z szeregiem korzyści takich jak optymalizacja wydatków na leczenie, poprawa efektywności świadczeń zdrowotnych, czy większa satysfakcją pacjentów z efektów leczenia. Liczymy na to, że wprowadzane zmiany sukcesywnie wpłyną na poprawę sytuacji chorych, a ich leczenie będzie bliższe światowym standardom.

Mimo wielu pozytywnych zmian, poziom finansowania systemu ochrony zdrowia w Polsce, jest wciąż dużo niższy niż w najbardziej rozwiniętych krajach europejskich, a dostęp pacjentów do nowoczesnych terapii ograniczony. Często leki, z których korzystają pacjenci w innych krajach Europy, nawet tych o podobnym poziomie PKB, docierają do nas z dużym opóźnieniem, a część nie jest w ogóle udostępniona. Nie zawsze również pozytywne rekomendacje Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji mają przełożenie na decyzje refundacyjne - 63% leków uzyskujących pozytywną rekomendację AOTMiT nie jest refundowanych. Jak pokazują dane z ostatniego raportu OECD „Health at Glance”, przekłada się to bezpośrednio na długość długości życia i umieralność na choroby powszechne i rzadkie.

Dostęp do leków jest przedmiotem wielostronnej debaty publicznej, w której biorą między innymi lekarze, którzy chcą leczyć pacjentów zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i pacjenci, walczący o powrót do zdrowia, jak najdłuższe utrzymanie sprawności i wysokiej jakości życia. 

Pełny komentarz INFARMY

 

Podziel się:

2023 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,6224 s, time: 0,7482 s database, query: 344, querytime: 0,1258 s