12.01.2018

Jakie powinny być priorytety w ochronie zdrowia w 2018?

Podczas sesji „Hot Topics 2018 – co nas czeka w ochronie zdrowia” inaugurującej konferencję „Priorytety w ochronie zdrowia 2018”, zaproszeni eksperci dyskutowali o najważniejszych zmianach planowanych w najbliższym roku w ochronie zdrowia, w tym alokacji środków finansowych w systemie.

Bogna Cichowska-Duma, dyrektor generalny Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, powiedziała, że 2018 rok będzie na pewno ważnym, ale też i trudnym rokiem dla nowego ministra zdrowia. Zwróciła uwagę na doskonałą kondycję polskiej gospodarki, która powinna mieć przełożenie na myślenie strategiczne o ochronie zdrowia – „Jako jeden z 25 najlepiej rozwiniętych gospodarczo krajów na świecie i 4. najszybciej rozwijająca się gospodarka w Europie, powinniśmy przeznaczać więcej środków na zdrowie. Nie możemy sobie pozwolić na tak dalekie odstępstwa od standardów finansowych innych krajów UE”– podkreślała. Zdaniem Bogny Cichowskiej-Dumy,2018 to dobry rok na zmiany w ochronie zdrowia. „Na system ochrony zdrowia powinniśmy patrzeć rozwojowo i przygotować go na nadchodzące innowacje w medycynie. Potrzebne jest zarówno uwzględnienie rozwijających się technologii, jak i zmieniającej się roli pacjentów” –zaznaczyła Bogna Cichowska-Duma.

Prof. Piotr Czauderna, koordynator Sekcji Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP i kierownik Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznegozgodził się z opinią, że na służbę zdrowia należy przeznaczać więcej pieniędzy. Był jednak sceptyczny, jeśli chodzi o realizację tego celu w praktyce. „Nie sądzę żeby to się udało nawet w niewielkiej części, bo nasz PKB jest znacząco mniejszy w porównaniu z innymi krajami Europy. Na pewno trzeba zmienić sposób finansowania, a przede wszystkim pracować nad tym, by system był bardziej efektywny”– powiedział. Prof. Czauderna podkreślił, że w tym celu warto pomyśleć między innymi o przesunięciu ciężaru realizacji świadczeń szpitalnych w kierunku świadczeń ambulatoryjnych, co skutkowałoby ich lepszą dostępnością dla pacjentów. „Dojrzewa wśród polityków świadomość potrzeby ponadpartyjnego porozumienia w kwestii służby zdrowia. Na pewno musimy sobie zdawać sprawę, że wdrożenie reformy to nie jest kwestia jednej kadencji. Przyszedł czas na szeroką dyskusję w gronie wszystkich interesariuszy, to kwestia procesu i mam nadzieję, że w tym kierunku pójdą sprawy” – dodał.

Alokacja środków w ochronie zdrowia

Z punktu widzenia Andrzeja Jacyny, p.o. prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w budżecie uchwalonym na 2018 rok nie można obserwować jeszcze wzrostu finansowania. Znaczący wzrost nakładów powinien pojawić się w 2020 roku, a najbliższe dwa lata to czas na opracowanie strategii, na co należy przeznaczyć środki z budżetu. „W II półroczu może pojawić się dodatkowy zastrzyk funduszy, z uwagi na przesunięcie rozliczenia z roku ubiegłego” – tłumaczył. Podkreślał również, że w 2018 NFZ chce przeznaczyć środki na takie obszary jak: zaćma, endoprotezy oraz walkę z WZW C; w tegorocznych planach jest też zmiana finansowania podstawowej opieki zdrowotnej i psychiatrii. Andrzej Jacyna powiedział też, że zdaje sobie sprawę z niewystarczającej liczby lekarzy w systemie zdrowia, a w najbliższych latach problem braku kadr będzie się pogłębiał, dlatego trzeba szukać innych rozwiązań systemowych, takich które nie będą przerzucały kosztów na świadczeniodawców.

Według Urszuli Jaworskiej, która podczas sesji reprezentowała głos pacjentów, chorzywciąż są zagubieni w systemie ochrony zdrowia, co rodzi często frustrację. „Na szczęście ich świadomość w obszarze zdrowotnym rośnie, a tym samym również wymagania wobec lekarzy i decydentów” – mówiła. Dodała też, że jako organizacja pacjencka w pełni popiera podwyżki dla personelu medycznego, ale chciałaby, aby wiązały się one jednocześnie ze zmianą stosunku lekarzy do pacjentów, z poświęcaniem im większej uwagi, empatii, tak,żeby chorzy też mieli z tego realną korzyść.

Obecny podczas sesji wiceminister zdrowia Zbigniew Król podkreślił, że priorytetami Ministerstwa Zdrowia na rok 2018 będąonkologia i kardiologia, ponieważ to właśnie nowotwory i choroby serca należą do głównych przyczyn zgonów Polaków. Wśród innych obszarów wymienił profilaktykę, której finansowanie także powinno się zwiększyć. Wiceminister Król zadeklarował otwartość i wsparcie dla większego dostępu do innowacyjnych terapii, na które wciąż czekają pacjenci.

 

Podziel się:

2024 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,6157 s, time: 0,7354 s database, query: 342, querytime: 0,1197 s