27.08.2018

INFARMA dzieli się dobrymi praktykami z zakresu etyki

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych w ramach Grupy roboczej ds. etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, współpracował z innymi organizacjami branżowymi w przygotowaniu publikacji, które w interesujący i praktyczny sposób przedstawiają problematykę etyki biznesu.

Budowanie zaufania poprzez tworzenie dobrych praktyk stało się ogólnoświatowym trendem obowiązującym w różnych branżach. Powstaje coraz więcej inicjatyw, których celem jest pokazywanie zasad i zakresu współpracy wielu interesariuszy. Potrzeba większego zaangażowania organizacji branżowych, w tym również organizacji pracodawców, wynika z wielu przyczyn będących efektem zmian społecznych, technologicznych i politycznych. Dbanie o przejrzystość i najwyższe standardy etyczne działań branży to dla INFARMY priorytet, dlatego chętnie uczestniczy w tego rodzaju inicjatywach.

W ramach prac Grupy roboczej ds. etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, w której prace zaangażowane były instytucje z różnych branż powstały  trzy publikacje. Pierwsza z publikacji - Etyka biznesu – wokół kluczowych zagadnień, podejmuje tematy związane z etyką biznesu na poziomie teoretycznym, praktycznym, a w niektórych przypadkach wręcz instruktażowym.

Kolejna - Organizacje branżowe a etyka biznesu. Jak organizacje branżowe mogą wyznaczać i egzekwować standardy etyczne to pierwsza w Polsce publikacja, która podpowiada organizacjom branżowym jak zbudować kompleksowy i efektywny system wyznaczania standardów etycznych dla całych branż. W materiale zostały zamieszczone trzy rozdziały autorstwa dr Anny Kacprzyk i Małgorzaty Dziomdziory z INFARMY pt.: Znaczenie przejrzystości w etyce biznesu, System zgłaszania naruszeń w ramach struktur organizacji branżowej – Sąd Dyscyplinarny INFARMY oraz Nowe technologie w służbie standardów etycznych – Internetowy System Certyfikacji Wydarzeń INFARMYW materiałach Związek dzieli się swoimi doświadczeniami z wprowadzenia samoregulacji i dobrymi praktykami, które służą budowaniu etycznego i przejrzystego systemu ochrony zdrowia oraz zapewnieniu najskuteczniejszego leczenia dla pacjentów.

Trzecia - Standardy etyczne i socjalne przepustką dla małych i średnich przedsiębiorstw do współpracy z dużymi klientami to krótka, broszura dedykowana MŚP, która dostarcza podstawowych informacji na temat wymogów etycznych, jakie stawiane są przez duże podmioty polskim dostawcom i współpracownikom.

Grupa, która opracowała powyższe publikacje, działała w ramach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, powołanego przez Ministra Rozwoju i Finansów (obecnie Zespół został powołany przez Ministra Inwestycji i Rozwoju)jako organ pomocniczy wspierający Ministra w działaniach na rzecz upowszechniania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (ang. Corporate Social Responsibility, CSR). W skład Zespołu wchodzili przedstawiciele administracji rządowej, strony społecznej, organizacji pracodawców, związków zawodowych, stowarzyszeń branżowych i sektorowych, środowiska naukowego i akademickiego oraz organizacji pozarządowych.

Publikacje są już dostępne na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pod linkiem: https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/wsparcie-przedsiebiorczosci/spoleczna-odpowiedzialnosc-przedsiebiorstw-csr/wydarzenia/

 

 

Podziel się:

2023 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,6530 s, time: 0,7836 s database, query: 344, querytime: 0,1306 s