25.06.2020

Fundusz Medyczny potrzebny dla pacjentów, ale szczegółowe zapisy mogą ograniczyć dostęp pacjentów do nowoczesnych leków

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA z uznaniem przyjął deklaracje Prezydenta w zakresie działań, mających na celu poprawę kondycji polskiego systemu ochrony zdrowia, poprzez projekt powołania Funduszu Medycznego.

INFARMA łączy z powstaniem Funduszu Medycznego nadzieje m.in. na poprawę dostępu do skutecznych opcji terapeutycznych, w tym zarówno europejskich standardów, jak i leków innowacyjnych, które pozwalają na leczenie zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną. Jednocześnie INFARMA jest zaniepokojona, że projekt ustawy obejmuje zapisy ingerujące w przebieg procesu refundacyjnego i zasady Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych, co może negatywnie wpłynąć na dostęp pacjentów do innowacyjnych leków.

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA apeluje o rewizję zapisów projektu ustawy, tak aby planowany cel powołania Funduszu Medycznego mógł zostać osiągnięty bez zakłóceń. W związku z brakiem konsultacji społecznych, ze względu wagę proponowanych rozwiązań, wnioskujemy o spotkanie wszystkich zainteresowanych stron z projektodawcami, aby wspólnie przeanalizować możliwe długofalowe skutki projektowanych zapisów.

LINK DO STANOWISKA

 

 

 

Podziel się:

2023 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,6444 s, time: 0,7727 s database, query: 344, querytime: 0,1283 s