04.02.2020

Branża innowacyjnych firm farmaceutycznych wspiera walkę z epidemią koronawirusa

Branża innowacyjnych firm farmaceutycznych angażuje się w podejmowanie globalnych wysiłków na rzecz opieki nad osobami poszkodowanymi w wyniku zakażenia CoV, powstrzymania epidemii i przeciwdziałania przyszłym zagrożeniom.

EFPIA wezwała swoich członków do weryfikacji swoich zasobów, w celu zidentyfikowania tych, które mogłyby zostać wykorzystane w walce z CoV. Istotne zasoby mogą obejmować diagnostykę i biomarkery, zatwierdzone terapie lub opracowywane związki, które można by ponownie wykorzystać do leczenia pacjentów z koronawirusem. Członkowie EFPIA zostali również poproszeni o identyfikację wszelkich inhibitorów ACE, inhibitorów proteazy lub immunoterapii, które mogą być istotne w kontekście CoV. Na liście zasobów poszukiwanych dziś przez członków EFPIA znajdują się również: dane dotyczące sekwencjonowania (patogeny, genomy), linie komórkowe, biobankowe repozytoria próbek klinicznych, szczepy wirusowe, które mogłyby być wykorzystane do wspierania rozwoju lub walidacji nowych metod leczenia. 

Dodatkowo EFPIA, poprzez Inicjatywę na rzecz innowacyjnych leków (IMI), prowadzi działania wspierające rozwój wspólnych programów badawczych w celu przyspieszenia rozwoju terapii i diagnostyki koronawirusa. Jest to uzupełnienie działań mających prowadzić do powstania szczepionki przeciwko CoV. Europejska społeczność badawcza w ramach IMI, już wcześniej reagowała na globalne kryzysy zdrowotne. Opracowane zostały m.in. dwie nowe szczepionki przeciwko wirusom Ebola i Ebola+ oraz cztery nowe narzędzia diagnostyczne.

Podziel się:

2023 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,6510 s, time: 0,7820 s database, query: 344, querytime: 0,1310 s