11.12.2019

Branża farmaceutyczna jednogłośna wobec pilnej potrzeby poprawy dostępności do leczenia biologicznego w Polsce.

2. grudnia br. podczas konferencji prasowej, towarzyszącej IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Leki Biologiczne – Aspekty Prawne” na UKSW, przedstawiciele kluczowych organizacji branżowych przemysłu farmaceutycznego – Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”, Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA oraz Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego (PZPPF) podpisali przełomowe porozumienie na rzecz poszerzenia dostępności do leczenia biologicznego w Polsce.

- Jest to pierwsze w historii spójne stanowisko branży farmaceutycznej wobec tak ważnej grupy leków w naszym kraju. Wierzymy, że tylko wspólny głos w tej sprawie pomoże nam wypracować rozwiązania, które mogą zapewnić polskim pacjentom szerszy dostęp do leczenia biologicznego i jednocześnie dać szansę chorym na poprawę jakości ich życia – podkreślają sygnatariusze porozumienia.

Leczenie  biologiczne jest przełomem w dotychczas stosowanych terapiach i znalazło szczególne zastosowanie w szeregu obszarach terapeutycznych, począwszy od chorób o podłożu autoimmunologicznym, w tym dermatologii, reumatologii, gastrologii, aż do  leczenia wielu chorób onkologicznych. Dostępność do leków biologicznych w Polsce wciąż jest bardzo niska i plasuje nas na jednym z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej, dlatego sprawą kluczową staje się wdrożenie rozwiązań systemowych pozwalających na włączenie do leczenia biologicznego jak największej populacji pacjentów 

Podpisane dziś porozumienie „ponad podziałami” łączy szereg tez, wypracowanych wspólnie przez środowisko farmaceutyczne i jest jednocześnie apelem skierowanym do Ministra Zdrowia. Z perspektywy branży farmaceutycznej konieczne jest przygotowanie rozwiązań systemowych pozwalających na zwiększenie liczby pacjentów korzystających z terapii biologicznych. Leczenie powinno opierać się na aktualnej wiedzy medycznej i świadomym wyborze lekarza, które są wyznacznikiem najlepszej dla pacjenta terapii.

Polityka lekowa powinna zmierzać do zapewnienia konkurencyjności w zakresie dostępu do leków biologicznych, co zwiększyłoby pulę terapii biologicznych dostępnych na rynku. Ponadto niezwykle istotną kwestią jestzapewnienie bezpieczeństwa przy stosowaniu terapii biologicznych – to wartość nadrzędna i nie może być zdominowana przez kwestie ekonomiczne, ani organizacyjne w służbie zdrowia.

Dyskusja o finansowaniu i dostępności do terapii biologicznych powinna koncentrować się przede wszystkim na spójnym podejściu do grupy leków biologicznych.

Polityka cenowa nie powinna być jedynym kryterium dostępu. Wszelkie oszczędności wygenerowane optymalizacją kosztów terapii, w tym obniżką cen leków biologicznych, powinny być przeznaczone na finansowanie szerszego dostępu do terapii biologicznych.

 

LINK: WSPÓLNE STANOWISKO BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ W ZAKRESIE POSZERZENIA DOSTĘPU DO LECZENIA BIOLOGICZNEGO

Pobierz plik Rozmiar
Informacja Prasowa: Branża farmaceutyczna jednogłośna wobec pilnej potrzeby poprawy dostępności do leczenia biologicznego w Polsce. Przełomowe porozumienie kluczowych organizacji branżowych 0,15 MiB

Podziel się:

2023 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,1001 s, time: 0,1154 s cache, query: 43, querytime: 0,0154 s