14.03.2019

Ankieta na temat wiedzy o badaniach klinicznych

W imieniu partnerów projektu „Pacjent w badaniach klinicznych” INFARMA zaprasza do udziału w krótkim badaniu na temat wiedzy o badaniach klinicznych.

Zebrane w ten sposób dane posłużą do stworzenia raportu na temat tego, jak obecnie postrzegane są badania kliniczne. Udział jak najszerszej grupy respondentów jest bardzo cennym elementem projektu. Prowadzone badanie jest częścią projektu "Pacjent w Badaniach klinicznych", którego celem projektu jest prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie poprawy wiedzy o badaniach klinicznych.

Projekt jest realizowany we współpracy następujących instytucji:

Koordynator: Polski Fundusz Rozwoju

Współorganizator: Ministerstwo Zdrowia

Patronat Honorowy: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii; Rzecznik Praw Pacjenta

Partner - sektor publiczny: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Partnerzy - sektor pozarządowy: Polska Unia Organizacji Pacjentów „Obywatele dla Zdrowia”, Fundacja Urszuli Jaworskiej, GCPpl

Organizacje pracodawców: INFARMA, PZPPF, POLCRO.

Więcej informacji o projekcie dostępne jest tutaj pod adresami:

Ankieta została przygotowana również we współpracy ze studentami studiów podyplomowych kierunku „Organizacja i Zarządzanie Badaniami Klinicznymi” Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Udzielone odpowiedzi pomogą studentom zebrać niezbędne dane do ich pracy dyplomowej. Praca ma na celu ocenę świadomości społecznej, wiedzy, opinii na temat badań klinicznych wśród różnych grup wiekowych.

Analiza wyników umożliwi to podjęcie dalszych działań propagujących wiedzę dotyczącą badań klinicznych w Polsce.

Ankieta jest w pełni anonimowa, a udział w niej jest dobrowolny. Wykonanie ankiety zajmuje ok. 10 min. Ankieta dostępna do 30 kwietnia 2019 r.

LINK DO ANKIETY:

https://www.survio.com/survey/d/badania-kliniczne

Zachęcamy do szerokiego udostepniania ankiety.

Podziel się:

2023 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,7177 s, time: 0,8581 s database, query: 344, querytime: 0,1404 s