03.08.2018

6 proc. PKB na służbę zdrowia do 2024 roku

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Do 2024 roku środki przeznaczone na ochronę zdrowia mają wzrosnąć do 6 proc. PKB.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw zapewnia przyspieszenie wzrostu nakładów na zdrowie. Wcześniej zakładano, że pułap 6 proc. osiągniemy w roku 2025, teraz ma to nastąpić w już w 2024 roku.

Zgodnie z nowym planem w 2018 r. wysokość finansowania ma być nie niższa niż 4,78 proc. PKB, w 2019 – 4,86 proc. PKB, w 2020 – 5,03 proc., w 2021 r. – 5,30 proc. PKB, w 2022 – 5,55 proc. PKB, zaś w 2023 r. – 5,80 proc. PKB.

Publiczne wydatki na ochronę zdrowia w Polsce wyrażone jako procent PKB były i są jednymi z najniższych w Europie i znajdują się poniżej średniej dla Unii Europejskiej. Dlatego zwiększenie finansowania do poziomu 6 proc. to ogromny postęp. Teraz należy zadbać o to, by pieniądze zostały wykorzystane na efektywne kosztowo leczenie.

INFARMA podkreśla, że system ochrony zdrowia powinien być budowany w oparciu o model value-based healthcare (systemie opieki zdrowotnej opartym na wartości), który jest również przedmiotem ogólnonarodowej debaty prowadzonej przez Ministra Zdrowia. Oznacza to, że korzyści zdrowotne wynikające z każdej interwencji są porównywane z koniecznymi wydatkami. W ten sposób, zwiększenie środków finansowych na określone terapie lekowe, pozwoli uzyskać najlepszy zwrot z inwestycji.

 

 

 

 

Podziel się:

2023 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,6426 s, time: 0,8000 s database, query: 344, querytime: 0,1574 s