28.08.2018

28. Forum Ekonomiczne i Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy

INFARMA, po raz kolejny została partnerem Forum Ochrony Zdrowia 2018, które odbywa się w ramach Forum Ekonomicznego, w dniach 4-6 września. Związek, podczas wydarzenia reprezentować będą Dorota Hryniewiecka-Firlej, Prezes Zarządu i Bogna Cichowska-Duma, Dyrektor Generalny.

Dorota Hryniewiecka-Firlej będzie jednym z moderatorów panelu realizowanego w ramach Wydarzenia Specjalnego Ministerstwa Zdrowia pt. Sektor ochrony zdrowia jako część gospodarki nastawionej na rozwój”. Omawiane zagadnienia będą dotyczyły istotnego wpływu innowacji w medycynie na rzeczywistość pacjentów i konkurencyjność kraju na arenie międzynarodowej. Podczas panelu dyskutowane będą warianty współpracy między różnymi podmiotami w ochronie zdrowia, w tym m.in. międzynarodowymi, innowacyjnymi firmami farmaceutycznymi a środowiskiem naukowym czy start-upowym. Prelegenci poszukiwać będą rozwiązań zmierzających do budowy ekosystemu opartego na synergii sektorowej.

Bogna Cichowska-Duma weźmie udział w dwóch panelach dyskusyjnych. Podczas pierwszego z nich, zatytułowanego pt.Jak transformacja cyfrowa służby zdrowia wpływa na zaangażowanie pacjenta i poprawę opieki medycznej?”, dyskusja dotyczyć będzie między innymi roli rejestrów medycznych we wdrażaniu modelu value-based healthcare w zarządzaniu wydatkami w ochronie zdrowia, w tym między innymi w popularyzacji instrumentów dzielenia ryzyka opartych o efekt zdrowotny. W drugim panelu, zatytułowanym Wiedza i innowacje kluczem do sukcesu – czy biznesu można się nauczyć?” będzie omawiana kwestia roli, możliwości rozwoju i wpływu start-upów na polską gospodarkę. Bogna Cichowska-Duma opowie o roli innowacyjnych, międzynarodowych firm farmaceutycznych w rozwoju polskich startupów, w szczególności z obszaru biotechnologii. 

„W sytuacji stale rosnących potrzeb zdrowotnych społeczeństwa ważne jest racjonalne zarządzanie środkami finansowymi w ochronie zdrowia. Rosnące nakłady publiczne na ten cel, powinny być alokowane w szczególności na interwencje przynoszące jak najlepszy efekt zdrowotny, w tym na bezpieczne i skuteczne leki innowacyjne. Aby jednak budować system ochrony zdrowia oparty na wartości zdrowotnej (valeu-based healthcare) potrzebne jest pozyskiwanie wiarygodnych danych z praktyki klinicznej tzw. real world data. Te dane powinny być gromadzone w odpowiednio przygotowanych rejestrach. Wprowadzenie takiego modelu wiąże się nie tylko ze zmianami organizacyjnymi i legislacyjnymi, ale również z wdrożeniem konkretnych rozwiązań informatycznych. Serdecznie zapraszam do udziału m.in. w panelu Jak transformacja cyfrowa służby zdrowia wpływa na zaangażowanie pacjenta i poprawę opieki medycznej?”, podczas którego będziemy rozmawiać o optymalizacji wydatków w systemie ochrony zdrowia, w tym na leki, osiągalnej właśnie dzięki transformacji cyfrowej. Zachęcamy również do udziału w pozostałych panelach z udziałem Prezes INFARMY Doroty Hryniewieckiej-Filrej.”  - zachęca Bogna Cichowska-Duma, Dyrektor Generalny INFARMY

INFARMA zachęca również do udziału w panelu dyskusyjnym zatytułowanym „Biotechnologia 2.0 w medycynie - kierunek dla polskiej gospodarki”, w ramach którego przedstawiciele organów rządowych oraz świata biznesu i nauki, wspólnie postarają się odpowiedzieć na pytania istotne dla budowania wizji Polski jako jednego z wiodących hubów biotechnologicznych w Europie. Wydarzenie będzie okazją do debaty o potencjale Polski w rozwoju biotechnologii oraz wspólnego kreowania wizji biotechnologii 2.0 w medycynie, jako jednego ze strategicznych kierunków rozwoju polskiej gospodarki.

Podziel się:

2023 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,9911 s, time: 1,1961 s database, query: 344, querytime: 0,2050 s