17.07.2017

Medycyna personalizowana, terapie celowane a diagnostyka genetyczna. Nowe zasady rozliczeń.

Terapie celowane stanowią olbrzymią szansę terapeutyczną nowoczesnej medycyny. W odróżnieniu od innych metod leczenia, są wyjątkowo zależne od trafnej, precyzyjnej diagnostyki, zwłaszcza patomorfologicznej i genetycznej. Ich implementacja wymaga wielkiej sprawności organizacyjnej i współpracy wielu dziedzin: klinicznych i diagnostycznych.

W polskim systemie ochrony zdrowia, tak rozproszonym i różnie finansowanym, jest to zadanie niezwykle wymagające. Przykładem jest chociażby diagnostyka patomorfologiczna i genetyczna. Dostęp do niej warunkuje nie tylko technologia i wykształcony personel, ale także sposób jej zorganizowania i finansowania. To ostatnie może stanowić barierę dostępu, lub wręcz przeciwnie – zachętę. Tę zależność dostrzegł Prezes NFZ, wydając Zarządzenie nr 129/2016/DSOZ z dnia 30 grudnia 2016 roku, które zmieniło sposób finansowania diagnostyki genetycznej u hospitalizowanych pacjentów. Stosowanie Zarządzenia napotyka jednak różne trudności, stąd należy przyjąć z radością inicjatywę Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej (www.pkmp.org.pl), która właśnie wydała swoje „Rekomendacje dotyczące rozliczania badań diagnostycznych w chorobach nowotworowych”, stanowiące poradnik dla managementu szpitali, działów rozliczeń i klinicystów. Dokument ten powstał pod patronatem prof. Marii Sąsiadek, Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Genetyki Klinicznej, z zaangażowaniem wielu uznanych specjalistów. Udostępniamy ten dokument za zgodą PKMP.

Pobierz plik Rozmiar
Rozliczanie genetycznych badań diagnostycznych w chorobach nowotworowych 1,91 MiB

Podziel się:

2018 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,1782 s, time: 0,1819 s cache, query: 18, querytime: 0,0038 s