21.10.2016

Księga Rekomendacji I Kongresu Zdrowia Pracodawców RP

Efekt kilkumiesięcznej pracy ekspertów zaangażowanych w I Kongres Zdrowia Pracodawców RP, Księga Rekomendacji, jest już powszechnie dostępna. Księga ma posłużyć decydentom w podjęciu najkorzystniejszych dla zdrowia polskich obywateli decyzji związanych z naprawą polskiego systemu ochrony zdrowia.

W środę 19 października br. odbyło się spotkanie podsumowujące Kongres połączone z prezentacją tej publikacji. Celem spotkania było również odniesienie zapisów Księgi Rekomendacji do obecnych planów Ministerstwa Zdrowia. Księga została przekazana ministrowi Konstantemu Radziwiłłowi podczas I Kongresu Zdrowia Pracodawców RP. Można mieć nadzieję, że większość postulatów zgłoszonych przez ekspertów zostanie uwzględniona podczas prac Ministerstwa w najbliższym czasie. Chodzi tutaj o wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w służbie zdrowia, poprawę kształcenia kadry medycznej oraz usprawnienie funkcjonowania medycyny pracy i podstawowej opieki zdrowotnej.

Podczas spotkania INFARMĘ oraz Platformę Farmaceutyczną Pracodawców RP reprezentował Karol Poznański.

Księga Rekomendacji jest dostępna na stronie internetowej Pracodawców RP.

Podziel się:

page: 0,1660 s, time: 0,1675 s cache, query: 19, querytime: 0,0014 s