09.06.2017

Konferencja „Pulsu Medycyny” i „Pulsu Farmacji” na temat polityki lekowej państwa

Zorganizowana 6 czerwca br. przez redakcje „Pulsu Medycyny” i „Pulsu Farmacji” debata z udziałem przedstawicieli Ministerstw Zdrowia i Rozwoju, a także ekspertów rynku ochrony zdrowia, reprezentantów branży farmaceutycznej, środowisk lekarskich i pacjenckich pokazała różnicę poglądów na temat kształtu polityki lekowej w Polsce. INFARMĘ na debacie reprezentowała Bogna Cichowska-Duma, dyrektor generalny.

Strategiczne podejście do polityki lekowej

Obecny na spotkaniu wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz zadeklarował, że dokument strategiczny „Polityka Lekowa Państwa” zacznie obowiązywać od początku 2018 roku.

Pierwsza część konferencji dotyczyła zapowiadanych w polityce lekowej zmian oraz oceny obecnej sytuacji. Eksperci byli zgodni, że powinna być ona dostosowana polskich realiów, a przy opracowywaniu strategii dla tego obszaru należy brać pod uwagę takie czynniki jak: starzenie się społeczeństwa, sytuację społeczno-gospodarczą kraju oraz dokonujący się w medycynie postęp. Apelowano również, aby w „Polityce lekowej” zostało uwzględnione zjawisko niekontrolowanej polipragmazji.

Marek Tombarkiewicz zapewnił, że założenia zawarte dokumencie na temat polityki lekowej zaczną obowiązywać już na początku przyszłego roku. Natomiast zdaniem dra Wojciecha Kuźmierkiewicza, Prezesa Zarządu Fundacji Na Rzecz Wspierania Rozwoju Farmacji i Medycyny, sposób wdrażania polityki lekowej jest ważniejszy od samych jej założeń.

Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia podkreślali, iż mimo tego, że szerokie zastosowanie leków generycznych i biopodobnych to ogólnoświatowy trend, resort zauważa potrzebę zwiększenia dostępu do terapii innowacyjnych. W ocenie Izabeli Obarskiej z Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia, wciąż jest przestrzeń do negocjacji cen leków z międzynarodowymi firmami farmaceutycznymi. Dyrektor Obarska podsumowała także działający od prawie roku program bezpłatnych leków dla seniorów, na który w 2016 roku MZ przeznaczyło 125 mln złotych. Korzysta z niego obecnie 2 mln pacjentów (przy 3 mln uprawnionych), a jednym z ważnych leków dostępnych w ramach programu są m.in. insuliny długo działające.

Reprezentujący Ministerstwo Rozwoju Jan Filip Staniłko, Dyrektor Departamentu Innowacji powiedział, że branża farmaceutyczna z entuzjazmem oczekuje na wprowadzenie Refundacyjnego Trybu Rozwojowego. Zaznaczył, że RTR ma wspierać innowacyjne działania prowadzone na terenie Polski, a nie konkretne produkty. W jego opinii z benefitów rozwiązania mogą korzystać zarówno krajowi, jak i zagraniczni producenci leków.

Lokalnie czy ponadnarodowo – o kompetencjach w zakresie polityki zdrowotnej

Druga część spotkania dotyczyła tematu przesuwania granic kompetencji w zakresie polityki zdrowotnej na poziom unijny lub ponadnarodowy. Zdaniem Marcina Rynkowskiego zDepartamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Zdrowia obecnie naturalną staje się tendencjaodwrotu od kompetencji unijnych na rzecz aliansów międzykrajowych i zacieśniania współpracy z podmiotami na rynku polskim.

Michał Pilkiewicz z IMS Health zaznaczył, że na nowoczesne terapie należy patrzeć nie tylko w kategorii kosztów, ale też długofalowych oszczędności, jakie dzięki nim osiąga państwo – np. poprzez skrócenie czasu hospitalizacji pacjentów. Jego zdaniem ciągłe oczekiwanie ze strony decydentów na obniżanie cen leków przez producentów, może zagrozić rentowności i w efekcie skutkować wycofywaniem ich z rynku.

Podobnego zdania była Bogna Cichowska-Duma, dyrektor generalna INFARMY, która w swoim wystąpieniu podkreśliła, że Polska i tak jest krajem, w którym ceny leków należą do najniższych w Europie. Nie wpływa to jednak na rozwiązanie problemu z dostępem pacjentów do innowacyjnych terapii.

Na zakończenie debaty Irena Rej, prezes Izby Gospodarczej „Farmacja Polska”, podkreśliła również, że tanie leczenie nie powinno być utożsamiane z pojęciem „taniego leku”, bo choć ze sobą powiązane, są to jednak kwestie, które powinny być analizowane osobny sposób.

Podziel się:

2018 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,2810 s, time: 0,2859 s cache, query: 18, querytime: 0,0050 s