05.03.2019

INFARMA poszukuje lidera projektu rozwojowego skierowanego do NGOs działających w obszarze ochrony zdrowia

Cel projektu: We współpracy z interesariuszami Sektora Zdrowia, w szczególności środowiskami pacjenckimi, Administracją i środowiskami Akademickimi, uruchomienie i prowadzenie kompleksowego programu mającego na celu długoterminowe działania profesjonalizujące i wzmacniające NGOs działających w obszarze ochrony zdrowia w Polsce.

Zadania:

 • uzgodnienie i ustalenie planu projektu z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami
 • pozyskanie partnerów projektu wśród interesariuszy Sektora Zdrowia, w szczególności środowisk pacjenckich, administracji, środowisk zawodowych związanych z sektorem zdrowia
 • proaktywne kształtowanie relacji z otoczeniem zewnętrznym, pozycjonowanie projektu poprzez rozwijanie silnych i opartych na zaufaniu relacji z zainteresowanymi stronami.
 • opracowanie i zarządzanie szczegółowym planem projektu.
 • zapewnienie prawidłowej komunikacji w zespole realizującym projekt oraz z uczestnikami projektu
 • bieżące monitorowanie postępu rzeczowego i finansowego projektu, analiza ryzyka oraz podejmowanie działań mających na celu wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości
 • organizowanie spotkań zespołu projektowego
 • planowanie i zarządzanie budżetem projektu
 • efektywne reprezentowanie celu i działań projektu przed interesariuszami na wszystkich poziomach
 • raportowanie stanu pracy

 

Kwalifikacje i doświadczenie:

wykształcenie wyższe

język polski, język angielski

Wymagania:

 • doświadczenie w obszarze zarządzania dużymi projektami, wymagającymi współpracy z dużym zespołem wewnętrznym i zewnętrznymi interesariuszami z różnorodnych środowisk
 • doświadczenie organizacyjne – kierowanie zespołami / współpraca z podmiotami zewnętrznymi
 • znajomość i zrozumienie roli interesariuszy w systemie ochrony zdrowia w Polsce
 • podstawowa znajomość przepisów regulujących działanie sektora ochrony zdrowia w Polsce
 • doświadczenie w pracy z organizacjami pacjenckimi i / lub innowacyjnymi firmami farmaceutycznymi
 • dobrze widziane doświadczenie w projektach międzynarodowych
 • dobrze widziane doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych
 • myślenie procesowe
 • dobre umiejętności strukturyzacji problemu
 • umiejętność przygotowania i prowadzenia prezentacji
 • ukierunkowanie na osiąganie celów, gotowość do oddziaływania na środowisko zewnętrzne
 • duży poziom energii i zaangażowania

Oferujemy:

Długoterminowa współpraca w ramach umowy o pracę 0,6 – 1,0 FTE (preferowane) lub umowy współpracy

Prosimy o przesyłanie propozycji kandydatur na adres: kariera@infarma.pl 

Podziel się:

2019 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 1,0893 s, time: 1,1616 s database, query: 192, querytime: 0,0723 s