02.11.2016

INFARMA podczas XII Forum Rynku Zdrowia

Polityka lekowa, znaczenie przemysłu farmaceutycznego dla polskiej gospodarki oraz misja jako istotny element działalności innowacyjnych firm farmaceutycznych – te trzy zagadnienia były tematem wystąpień przedstawicieli INFARMY na tegorocznym Forum Rynku Zdrowia. INFARMA była jednym z partnerów w organizacji dwunastej edycji Forum.

INFARMA podczas XII Forum Rynku Zdrowia

Bycie częścią systemu ochrony zdrowia to dla innowacyjnych firm zobowiązanie. Ma ono charakter misji, w której za cel stawiamy sobie dobro pacjenta, ale także rozwój gospodarczy Polski. Taki punkt widzenia, podczas Forum Rynku Zdrowia, przedstawili reprezentujący INFARMĘ Prezes Dorota Hryniewiecka-Firlej oraz członkowie zarządu  Wiktor Janicki and Jarosław Oleszczuk.

Podczas otwierającej wydarzenie sesji „Służba zdrowia czy ochrona zdrowia?” Prezes Zarządu Dorota Hryniewiecka-Firlej podkreśliła, że branża farmaceutyczna działa w oparciu o inne zasady niż pozostałe sektory gospodarki. Zwróciła uwagę na poczucie misji i odpowiedzialności jakie wiążą się z dostarczaniem pacjentom ratujących życie terapii. Jednocześnie podkreśliła wieloaspektowe oddziaływania innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego, który przynosi korzyści również polskiej gospodarce. Generuje on wpływy podatkowe, tworzy miejsca pracy, ale poprzez swoje produkty oferuje również realne oszczędności dla płatnika i budżetu państwa.

Kwestie ekonomiczne były jednym z dominujących tematów pozostałych paneli z udziałem przedstawicieli INFARMY. W dyskusji o polityce lekowej, z udziałem m.in. wiceministra Krzysztofa Łandy, dr Leszka Borkowskiego oraz dr Janusza Medera jednym z dominujących tematów był dostęp do innowacji i rola jaką Refundacyjny Tryb Rozwojowy może w nim odegrać. W otwierającym panel wystąpieniu odniósł się do konstrukcji współczynników „e” i „i”, które opisywać mają zarówno już zrealizowane inwestycje ale także innowacyjność prowadzonych działań, w tym wpływ na obniżenie kosztów płatnika. Reprezentujący INFARMĘ Wiktor Janicki podkreślił, że jedną z najistotniejszych kwestii jest to w jak zdefiniowana będzie relacja pomiędzy tymi czynnikami i czy ostateczna decyzja w tej kwestii pozwoli na realizację założeń Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju wicepremiera Morawieckiego.

W dyskusji nie mniej istotna była kwestia stabilności decyzji refundacyjnych. Wiktor Janicki, zwrócił uwagę na niejasność zaproponowanych kryteriów oraz na potrzebę ich doprecyzowania by uniknąć nadinterpretacji przepisów w przyszłości. Minister Łanda podkreślił, że narzędzie to ma służyć jedynie do dyscyplinowania firm w przypadku poważnych nieprawidłowości, zadeklarował jednak otwartość na dialog nad szczegółami tego rozwiązania. Jak zauważył dr Borkowski ostatecznym celem polityki lekowej powinno być zwiększenie dostępu do innowacji i „skrócenie dystansu” od tych krajów Europy Zachodniej, ale również sąsiadów Polski, którzy w tym zakresie są daleko przed nami.

Trzeci z paneli, w których uczestniczyła INFARMA dotyczył w bezpośredni sposób roli jaką przemysł farmaceutyczny może odgrywać w polskiej gospodarce. W dyskusji uczestniczyli m.in. wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda, zastępca dyrektora Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju Jan Staniłko. INFARMĘ reprezentował Członek Zarządu Jarosław Oleszczuk. W otwierającym panel wystąpieniu dyrektor Staniłko w szerszej perspektywie nakreślił wizję rozwoju branży farmaceutycznej, wskazując z jednej strony na jej niewielki udział w całej gospodarce z drugiej jej znaczenie w kontekście realizacji Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Jak podkreślił Ministerstwo Rozwoju wraz z innymi resortami pragnie stworzyć „ekosystem” – zbiór regulacji i zachęt, który miałby pozwolić na dynamiczny rozwój tego sektora. W jego opinii kluczowe jest by współtworzony z Ministerstwem Zdrowia RTR w maksymalnym stopniu premiował wartość dodaną jaką może wnieść innowacje w obszarze biotechnologii.

Jarosław Oleszczuk zwrócił uwagę, że w tym zakresie innowacyjne firmy farmaceutyczne mają bardzo wiele do zaoferowania. Ich inwestycje, zwłaszcza w centra usług informatycznych, analizy danych z badań klinicznych to klasyczne elementy gospodarki opartej na wiedzy. Również same badania kliniczne oraz leki innowacyjne generują ogromne ekonomiczne korzyści jak oszczędności dla płatnika czy budżetu państwa. Kluczowe, zdaniem Jarosława Oleszczuka, jest jednak również to, w jaki sposób terapie, oferowane przez innowacyjne firmy farmaceutyczne, przekładają się na zdrowie populacji i jakość kapitału ludzkiego.

Coroczne spotkania w Ramach Forum Rynku Zdrowia są istną platformą dialogu branży z decydentami.

Podziel się:

2018 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,2107 s, time: 0,2147 s cache, query: 20, querytime: 0,0040 s